علی احمری مقدم

وکیل ارشد
علی احمری مقدم
LL.B, LL.M.


علی احمری مقدم کارشناسی ارشد خود را از دانشکده حقوق دانشگاه تورنتو در حقوق بین‌الملل عمومی، و کارشناسی خود را از دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی لندن دریافت کرده است. وی هم اکنون در زمینه‌های معاملات ملکی، تجاری، مدنی، مهاجرت، تنظیم وصیتنامه، املاک و انحصار وراثت به وکالت مشغول است.


علی احمری مقدم مفتخر است که از اعضای کانون وکلای انتاریو، کارآمدان موفق بی ان آی (شاخه پیکرینگ) و کارشناسان حقوقی ایرانی انتاریو به شمار می‌آید.


علی احمری در مذاکرات و در دعاوی قضایی کارآزموده است و تجربه گسترده ای در تمام مراحل دادگاههای انتاریو، از دیوان عالی دادگستری تا دادگاه‌های تجدیدنظر انتاریو و محکمه‌های اداری کانادا را دارد.

 

Ext.: 8220   ali@ahmarilawfirm.ca