Mahboubeh Abdollahian

Mahboubeh Abdollahian

Mahboubeh Abdollahian

 

محبوبه در سال 2018 به موسسه حقوقی احمری پیوسته است.
او دارای 10 سال تجربه کاری در زمینه کارهای اداری می باشد و دارای مدرک لیسانس از ایران میباشد. محبوبه اوقات فراغتش را با همسر و فرزندانش میگذراند.

 

 

 

 

 

 

 

Ext: 8275     Immigration@Ahmarilawfirm.ca