Thank you for your message

x

حقوق تجارت

ما مشکلاتی که شرکت‌های کوچک در محیط تجاری پیچیده و رقابتی امروز با آن مواجه‌اند را درک می‌کنیم. موکلین تجاری ما از شرکت‌های راه‌انداز تا برخی از بزرگ‌ترین کمپانی‌های آمریکای شمالی را شامل میشوند. ما همچنین موکلینی از بازار تجاری بین‌المللی داریم که خواهان حفظ و تأمین شرایط گسترش منافع خود در کانادا هستند.

تأسیس شرکت برای شما
ما می‌توانیم در راه‌اندازی شرکت با شما همراهی کنیم. می‌توانیم در ثبت نام شرکت و همچنین برای ثبت تجارتتان به عنوان شرکت، به شما یاری دهیم. علاوه بر این، برای شروع و تداوم کار، خدماتی از قبیل سازمان‌دهی، نظام ‌مندی و آماده‌سازی شرکت به همراه اطلاعات و مشاوره‌های مورد نیاز مدیریت شرکت، کمک‌های ضروری را در اختیار شما میگذاریم، خدمات ما موارد ذیل را شامل میشوند:

 •  تنظیم اسناد ثبت شرکت و تسلیم اسناد ثبت شرکت به وزارت حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و دریافت مجوز شرکت از این وزارتخانه
 • تنظیم اسناد ثبت شرکت و تسلیم اسناد ثبت شرکت به وزارت حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و دریافت مجوز شرکت از این وزارتخانه
 •  تنظیم دفتر صورت‌جلسات و شمول مرامنامه شماره‌ ۱ و ۲ و تنظیم قرار اولیه‌ی انتخاب مدیر و دیگر شرکا
 •  تنظیم توافقنامۀ فعالیت مدیر
 • تنظیم اسناد اشتراک سهام
 •  تنظیم تمامی اسناد مربوط به ثبت شرکت و دفاتر حسابرسی، ثبت مدیران، ثبت کارکنان، ثبت انتقال، ثبت سهامداران و ثبت دفتر حسابرسی سهامداران
 • تنظیم نهایی مدارک ثبت سهام
 • تنظیم و ارسال فرم‌های «مالیات اولیه» که شامل نام ونشانی مدیران و کارکنان شرکت بنا به قانون اطلاعات شرکت‌ها میباشد

تجاری

 • خرید و فروش تجارت – خصوصی و زنجیره‌ای
 • بازبینی اجاره‌نامه‌های تجاری
 •  تنظیم قراردادهای خرید و اسناد مربوط
 • وام‌های خصوصی

محافظت از منافع تجاری شما
در دفتر وکالت احمری، ما می‌توانیم شما را در حفاظت از منافع و دارائی‌های تجاری در رابطه با تمامی قراردادهای ضروری تجاری از جمله قرارداد شراکت و قرارداد سهامداری و غیره یاری کنیم.

 

 


وکیل ایرانی در تورنتو انواع ساختار تجاری ثبت شرکت در انتاریو ثبت شرکت در تورنتو تنظیم اساسنامه شرکت در تورنتو تنظیم اساسنامه شرکت در انتاریو قرارداد سهام‌داران