دعاوی مدنی

دعاوی مدنی


دادگاه دعاوی کوچک

در انتاریو، دادگاه‌های دعاوی کوچک، شاخه‌ای از دادگاههای عالی محسوب میشوند و به دعاوی مدنی که مبلغ مورد دعوا از ۲۵هزار دلار کانادایی، منهای بهره و هزینه‌های دادگاه بیشتر نباشد، رسیدگی می‌کنند. موارد ذیل نمون، مواردی است که می‌توان به دادگاه دعاوی کوچک تسلیم نمود:

دعوی دریافت مبلغ وام توافقی:

 

  • حساب‌های پرداخت‌نشدۀ خدمات یا کالاهائی که فروخته و تحویل داده شده باشد؛
  • اجاره ‌‌بهای پرداخت ‌نشده؛
  • وام پرداخت نشده؛
  • چک‌های برگشتی؛
  • تخریب ملک؛
  • البسه‌ای که در خشک‌شوئی آسیب دیده باشند؛
  • جراحت‌های شخصی؛
  • راحت‌های شخصی؛


برای اطلاعات بیشتر درباره‌ی دادگاه‌های دعاوی کوچک خواهشمندیم به وبسایت‌ زیر مراجعه کنید:


www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca
 

کلیک کنید و مقاله را بخوانید کلیک کنید و ویدئو را ببینید کلیک کنید و پادکست را گوش کنید
Click here to view articles icon podcast

 

وکیل ایرانی در تورنتو

وکیل دادگاهی در تورنتو

وکیل دادگاهی در انتاریو

وکیل دادگاهی در ریچموندهیل

آغاز یک دعوی حقوقی در دادگاه دعاوی کوچک