Thank you for your message

x
وکالت نامه در خصوص نگهداری از شخص

وکالت نامه در خصوص نگهداری از شخص

برای تهیه یک برنامه جامع در خصوص اداره اموال و املاک و انتقال مالکیت و کاستن از دخالت دولت در اموال شما، وصیت نامه ای که با دقت تنظیم شده باشد ضرورت دارد. با این حال این وصیت نامه درصورت بروز جراحات منجر به ناتوانی یا بیماری های ناتوان کننده که در طول زندگی رخ می‌دهند به تنهایی کارایی ندارد. به همین دلیل در زمانی که با موکل خود ملاقات میکنم، همیشه بر اهمیت داشتن یک وکالتنامه که هم برای اداره اموال و هم برای اداره امور شخصی (پزشکی) باشد تاکید می کنم. متاسفانه بسیاری از مردم با مفهوم وکالتنامه ناآشنا هستند و یا معتقدند با وجود وصیت نامه نیازی به وکالتنامه نیست. این برداشت صحیح نیست، چرا که تفاوت زیادی بین وصیت نامه و وکالتنامه وجود دارد که افراد باید از آن آگاه باشند. یک وکالتنامه برای اداره اموال و اداره امور شخصی (پزشکی)، با امضاء دارای اعتبار می شود و در طول زندگی شخص، اعتبار خواهد داشت. اما وصیت نامه با مرگ شخص دارای اعتبار می شود. در خصوص وکالتنامه‌های نگهداری از شخص (پزشکی)، موردی را فرض کنید که شخص در زمان حیات، از تصمیم گیری درخصوص امور خود ناتوان میشود. در این زمان، شخص یا اشخاصی که در وکالتنامه نام آنها برده شده میتوانند اقدامات لازم برای اداره امور شما و اتخاذ تصمیم از جانب شما اقدام کنند. وکیل شما در نگهداری از شما، میتواند به نفع شما تصمیم بگیرد یا در موقعیت های مختلف، از جانب شما رضایت به امری دهد، از جمله در خصوص اینکه آیا در بیمارستان بمانید یا خیر، و یا تحت آزمایش پزشکی یا عمل جراحی خاصی قرار بگیرید یا خیر، و یا اقدامات ضروری که برای ادامه حیات شما ضرورت دارد. به این ترتیب، انتخاب شخص یا اشخاص قابل اطمینان که در چنین مواقعی بتوانند امور شما را اداره کنند از اهمیت برخوردار است.


وکیل ایرانی تنظیم وصیت نامه در کانادا وکیل اعتراض به وصیت نامه در کانادا لیست وکلای وصیت نامه در کانادا وکیل تنظیم وصیت نامه در کانادا تنظیم وصیت نامه در کانادا وکیل ایرانی تنظیم وصیت نامه در تورنتو وکیل اعتراض به وصیت نامه در تورنتو لیست وکلای وصیت نامه در تورنتو وکیل تنظیم وصیت نامه در تورنتو تنظیم وصیت نامه در تورنتو وکیل تنظیم وصیت نامه کانادا وکیل ارث و میراث در تورنتو وکیل ارث و میراث در کانادا وکیل فارسی زبان انحصار وراثت در کانادا وکیل دعاوی انحصار وراثت در کانادا وکیل فارسی زبان انحصار وراثت در تورنتو وکیل دعاوی انحصار وراثت در تورنتو تنظیم وصیت نامه در تورنهیل اعتراض به وصیت نامه مزایای وصیت نامه چند گانه وصیت نامه چیست و چه کسانی باید آن را داشته باشند؟ تاییدیه کپی برابر اصل در انتاریو تاییدیه کپی برابر اصل در ریچموندهیل تاییدیه کپی برابر اصل در تورنهیل