Thank you for your message

x
مزایای اجرای وصیت‌نامه ثانویه
مزایای اجرای وصیت‌نامه ثانویه
 
 مقدمه: یکی از پرسش‌های متداولی که اغلب از وکلای انحصار وراثت پرسیده می‌شود این است: "چگونه می‌توانم مالیات‌های دولتی بر اموالم را کاهش دهم؟" پاسخ مناسب اغلب به وضعیت موکل بستگی دارد، یک استراتژی مناسب برای بسیاری از افراد ایجاد وصیت‌نامه ثانویه است. این وصیت نامه ثانوی که همراه با وصیت‌نامه اصلی کار می‌کند، مزایای قابل توجهی را ارائه می‌دهد. اموالی که نیاز به انحصار وراثت ندارند را از اموالی که نیاز به اجرای انحصار وراثتشان باشد را جدا می‌کند.
 
وصیت نامه ثانویه، همانطور که از نام ان پیداست یک سند تکمیلی است که وصیت‌نامه اصلی را تکمیل می‌کند. وصیت‌نامه اصلی به طور خاص، فقط به دارایی‌هایی مربوط می‌شود که نیاز به اجرای انحصار وراثت دارد، در حالی که وصیت‌نامه ثانویه به آن دسته از دارایی‌هایی که می‌توان بدون نیاز به اجرای انحصار وراثت اداره شود می پردازد. این برنامه ریزی میراثی امکان پرداخت مالیات فقط بر دارایی هایی که توسط وصیت نامه اصلی حاکم شده اند را فراهم می کند و منجر به صرفه‌جویی قابل توجهی در مالیات برمیراث می‌شود. 
پس از مرگ یک شخص، دارایی‌های متعلق در آن زمان مجموعاً ماترک ارثیه شخص مرحوم را تشکیل می‌دهند. اجرای رسمی انحصار وراثت فرآیندی است که با درخواست از دادگاه برای اعطای اختیار به یک شخص برای تعیین او بعنوان مدیر اموال و یا تایید اختیار یک شخص به عنوان مدیر اموال در وصیت‌نامه مرحوم و تایید رسمی وصیت‌نامه مرحوم به عنوان آخرین وصیت معتبر می‌باشد. به طور معمول مالیات بردارایی‌هایی مانند املاک، حساب‌های بانکی و سرمایه‌گذاری‌ها می‌باشد که به اندازه 1.5 درصد از ارزش کل محاسبه می‌شود (با استثناء 50،000 دلار اولیه از مالیات بر ارث)، و تنها زمانی پرداخت می‌شود که اجرای انحصار وراثت  لازم است. قابل توجه این است که دارایی‌هایی مانند بیمه عمر و حقوق بازنشستگی و املاک  مشترک لازم به اجرای انحصار وراثت ندارند.
 
چالش: برخی از دارایی‌ها مانند سهام در شرکت‌های خصوصی نیاز به اجرای پروسه انحصار وراثت ندارند. با این حال، حتی اگر یکی از دارایی‌ها نیاز به اجرای انحصار وراثت داشته باشد مالیات بر ارث به کل ارزش اموال، حتی شامل دارایی های معاف اعمال می شود. بنابراین وصیت نامه ثانویه مالیات به ارث را با جدا کردن دارایی هایی که نیازی به اجرای رسمی انحصار وراثت ندارند، را حل میکند. 
بطور مثال یک ارث را که با یک خانه به ارزش 750،000 دلار، یک حساب بانکی با 200،000 دلار و سهام در یک شرکت خصوصی به ارزش 1،000،000 دلار را در نظر بگیرید. در صورتی که شخص متوفی فقط وصیت‌نامه اصلی داشته باشد، مالیات بر ارث 28500 دلار خواهد بود. اما با وجود وصیت‌نامه ثانویه، دارایی‌های نیازمند اجرای رسمی انحصار وراثت فقط به خانه و حساب بانکی اعمال می‌شود که منجر به 15000 دلار صرفه‌جویی در مقایسه با سناریوی اگر فقط وصیت‌نامه اصلی می بود می‌شود. زیرا ارزش سهام در شرکت خصوصی در وصیت‌نامه‌های ثانویه  در ارزش ارث طبق وصیت نامه اصلی محاسبه نمی شود.
 
املاک خارج از کانادا: داشتن وصیت‌نامه ثانوی می‌تواند در مواقع داشتن املاک خارج از کشور موثر باشد و به شما امکان می‌دهد وصیت نامه ثانویه خود را با قوانین حاکم در حقوق اساسی مربوطه هماهنگ کنید.
 
املاک (معافیت اولین معاملات): وصیت نامه ثانویه می تواند نیازهای اجرای رسمی انحصار وراثت را برای برخی از ملک های انتاریویی که برای اولین بار از زمان تبدیل شدن به سیستم ثبتی از سیستم ثبت قدیم مورد بررسی قرار می گیرد را حذف کند. 
 
محرمانه بودن: وصیت‌نامه‌های ثانویه می‌توانند حریم خصوصی و ارزش دارایی‌ها را حفظ کند، این در حالی است که وصیت‌نامه‌های اصلی جزو اسناد عمومی می‌شوند .
 
دارایی‌های ارزشمند دیگر: دارایی‌های گرانبهایی مانند جواهرات و نقاشی می‌توانند با استفاده از وصیت‌نامه ثانویه مستثنا شوند زیرا این دارایی‌ها نیازی به اجرای رسمی انحصار وراثت از طریق وصیت نامه ثانویه نمی باشد. 
 
نتیجه‌گیری: در حالی که صرفه‌جویی در مالیات یکی از مزایای اصلی اجرای تدوین چندین وصیت ‌نامه است، آماده‌ سازی وصیت‌نامه‌های ثانویه مزایای دیگری را نیز ارائه می‌دهد، از جمله محرمانگی و مستثنایی از برخی دارایی‌های ارزشمند از مالیات، مشاوره با یک وکیل انحصار وراثت برای برنامه ریزی دقیق و هدفمندانه طبق شرایط مالی شما توصیه میشود.