Thank you for your message

x
انواع قرارداد ازدواج و جدایی

در استان آنتاریو، قانون برای روابط میان اشخاص، انواع مختلفی‌ از قراردادها را به رسمیت می‌شناسد. این قوانین Domestic Contract یا قوانین روابط خانوادگی نامیده می‌شوند.علی احمری مقدم بعنوان یک وکیل خانواده در تورنتو در کنار شماست.بعضی‌ از شایع‌ترین انواع این قراردادها را می‌توانید در زیر، مشاهده کنید:

۱. قرارداد همزیستی‌

قرارداد همزیستی،‌ همان قرارداد قبل از ازدواج است اما، برای روابط عرفی یا common law، کاربرد دارد. این قرارداد، مجموعه‌ای از حقوق و تعهدات طرفین است که با اتمام رابطه به دلیل جدایی یا فوت یکی‌ از طرفین، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این قرارداد، میان دو نفر که با هم زندگی‌ می‌کنند یا قصد دارند بدون ازدواج، کنار هم زندگی کنند امضا می‌شود. این افراد گاهی همسران عرفی یا common law نامیده می‌شوند. موضوعات مختلفی‌، اعم از چگونگی‌ تقسیم دارایی‌ها، درآمد، و دیگر جنبه‌های زندگی، چه در زمان زندگی و چه در زمان جدایی، در این قرارداد مشخص می‌شود.
قوانین خانواده، برای زمان جدایی، دستورات و راهنمایی‌های مشخصی‌ را ارایه می‌کند. اما در صورت داشتن قرارداد همزیستی‌، طرفین می‌توانند، در صورت جدایی، حقوق خود را مشخص نمایند. در نظر داشته باشید که برای همسران عرفی، تقسیم دارایی‌ها، می‌تواند بسیار مهم باشد. زیرا، بدون قرارداد، حقوق مشخصی در این رابطه وجود نخواهد داشت.
از طرفی‌، چیزی که یک قرارداد همزیستی‌ نمی‌تواند مشخص کند، اتخاذ تدابیر مشخص در مورد فرزندان زوج، در زمان جدایی است. این تدابیر شامل مواردی مانند مکان زندگی‌ فرزندان، تقسیم مسئولیت‌های پدر و مادر، و اخذ حمایت مالی‌ برای فرزندان است. این موارد تنها در صورت جدایی والدین قابل بررسی و تصمیم‌گیری خواهد بود.

۲. قرارداد ازدواج

این قرارداد مشابه قوانین همزیستی‌ است با این تفاوت که دوطرف قرارداد، قصد ازدواج با هم را دارند. اگر زوجی پیش از ازدواج، قرارداد همزیستی‌ داشته باشند، این قرارداد در زمان ازدواج، به قرارداد ازدواج تبدیل خواهد شد. در رابطه با این که، چه قوانینی می‌تواند در این نوع قرارداد ذکر شود، باید توجه داشت که این موارد، با قوانین قرارداد همزیستی،‌ یکسان است. تفاوت مهم دیگر این است که تقسیم دارایی‌های یک زوج متأهل را زمان جدایی، قانون مشخص می‌کند. اما، قرارداد ازدواج می‌تواند قوانین حقوقی مربوط به تقسیم دارایی‌ها که در صورت عدم وجود قرارداد اعمال می‌شود را، نقض کرده یا تغییر دهد.

۳. قرارداد جدایی

قراردادی است که برای حل و فصل مسایل بین طرفین در موقع جدایی از یکدیگر، اعمال می‌شود. مانند قرارداد ازدواج یا همزیستی، در قرارداد جدایی نیز قوانین مربوط به تقسیم دارایی‌ها و حمایت مالی‌ همسر و همچنین موضوعات مربوط به فرزندان، ذکر خواهد شد. همچنین، اگر فرزندی وجود داشته باشد، قرارداد جدایی می‌تواند موارد زیر را مشخص نماید:
– شرایط زندگی‌ فرزندان به چه صورت خواهد بود و چه مدت زمانی‌ با هر یک از والدین زندگی خواهند کرد؟
– چه کسی‌ سرپرستی فرزندان را به عهده دارد (حق تصمیم‌گیری‌های مهم در مورد فرزندان).
– چه کسی‌ حضانت مالی‌ فرزندان را به عهده می‌گیرد و چه مقدار پرداخت می‌کند.
در هر قرارداد، برخی‌ نکات امنیتی مربوط به روابط خانوادگی، باید در نظر گرفته شود. در غیر این صورت، ممکن است قرارداد نامعتبر یا غیر قابل اجرا باشد:
– باید کتبی بوده و توسط هر دونفر، امضا شده باشد.
– باید توسط شاهدی که امضای هر دونفر را دیده است، امضا شود.
– اگر در قرارداد، موارد مربوط به دارایی یا حمایت مالی‌ وجود داشته باشد، هر دونفر باید جزییات و اظهارنامه کامل وضعیت مالی‌ را به یکدیگر، ارایه کنند.
– بهتر است هر کدام از طرفین، پیش از امضا، مشاوره قانونی‌ بگیرد. همچنین، در صورتی‌ که دادگاه به این نتیجه برسد که به طور ناعادلانه یکی‌ از طرفین متوجه معنی‌ قرارداد نشده یا به علت نداشتن مشاور قانونی با حق قانونی خود آشنایی نداشته است، می‌تواند قرارداد را نقض کند.سوالات خود را از
آقای علی‌ احمری مقدم وکیل طلاق در تورنتو یپرسید.

این مقاله صرفاً به منظور اطلاع رسانی بوده و یک توصیه حقوقی نمی‌باشد. لطفا برای دریافت اطلاعات بیشتر با آقای علی‌ احمری مقدم،وکیل ایرانی در تورنتو با شماره 2895976700 تماس حاصل بفرمایید.

 


نویسنده: علی احمری مقدم
شماره تماس: 2895976700


 

 

 

 


وکیل ایرانی در تورنتو وکیل امور خانواده در تورنتو وکیل امور خانواده در ریچموندهیل طلاق و ازدواج در تورنتو مهریه در تورنتو تقسیم اموال بعد از طلاق در تورنتو انواع قرارداد ازدواج و جدایی