Thank you for your message

x
تغییر نام در انتاریو

تغییر نام در انتاریو
 
برای آغاز تغییر نام در استان انتاریو، یک فرایند رسمی لازم است. این فرایند بسته به اینکه تغییر نام برای بزرگسال یا کودک است متفاوت می‌باشد. اگر شما نام فامیلی همسرتان را پس از ازدواج به خود انتخاب کنید، در این فرایند نیز تفاوت وجود دارد. مدت زمان لازم برای انجام این فرآیند و تغییر نام تقریباً 6 الی 8 هفته است.

 درخواست باید کامل و دقیق باشد و پس از پردازش، گواهی تغییر نام و گواهی تولد به شرطی که در استان انتاریو متولد شده باشید برای شما ارسال می‌شود. شرایطی نیز وجود دارد که نیاز به درخواست فوری برای تغییر نام دارد.

 برخی از موارد می تواند شامل یک موضوع فوری مهاجرت، فرزندخواندگی، فارغ التحصیلی پس از تحصیلات متوسطه یا اصلاح جنسیت مشخص شده در شناسنامه باشد. تغییرات نام نیز در روزنامه انتاریو گزت منتشر می شود، که یک نشریه دولتی است و می تواند توسط مردم به صورت آنلاین جستجو شود.

 فرایند تغییر نام بزرگسالان
 
برای تغییر نام خود در بزرگسالی باید 16 سال یا بیشتر داشته  و در 12 ماه گذشته در انتاریو زندگی کرده باشید. اگر 16-17 سال سن دارید، قبل از تغییر نام خود، از هر شخصی که حضانت قانونی شما را دارد، نیاز به رضایت دارید.  اگر متاهل هستید ، باید به همسرتان اطلاع دهید که قصد تغییر  نام خود را دارید.

 علاوه بر این، بررسی سوابق توسط پلیس باید جدا از این برنامه انجام شود. این برنامه مستلزم اظهار نامه قانونی است که باید در حضور یک شخص تایید شده امضا شود( کامیشنر اف اوت).  پس از اتمام این کار، گواهی تغییر نام برای شما صادر می شود که می توانید از آن برای به دست آوردن شناسنامه جدید با نام جدید خود استفاده کنید.

 فرایند تغییر نام فرزند
 
برای تغییر نام فرزند، او باید در 12 ماه گذشته یا از زمان تولد در سن زیر 1 سال در انتاریو بوده باشد. سن فرزند همچنین باید 17 سال یا کمتر باشد و وضعیت تاهل او مجرد باشد.

 هیچ گونه حکم دادگاه یا توافقنامه جدایی که تغییر نام را ممنوع کند، وجود نداشته باشد، زیرا این امر می‌تواند مسائل مهمی را در زمینه حقوق خانواده ایجاد کند. هر فرد بالغی که حضانت قانونی کودک را بر عهده دارد باید با تغییر نام این کودک موافقت کند.

 در مورد اطلاع رسانی، هرکسی که حق قانونی دسترسی به کودک را دارد ، باید از این تغییر نام به طور معتبر مطلع شود. در مورد درخواست تغییر نام فرزند، بین رضایت و اطلاع رسانی تفاوت وجود دارد. اطلاع رسانی مستلزم آگاه ساختن افرادی است که به کودک دسترسی دارند تا از این تغییر نامی که اتفاق خواهد افتاد مطلع شوند .

 در حالی که گرفتن رضایت مستلزم اجازه واقعی والدین یا سرپرست می‌باشد و برای ایجاد این تغییر لازم است. در صورت جدایی یا طلاق، به ویژه اگر فرزندان خردسال دارید و در فکر تغییر نام هستید، ضروری است که با یک وکیل خانواده مشورت کنید.
 تغییر نام برای یک کودک همچنین مستلزم یک فرم اظهار نامه قانونی است که باید در حضور یک شخص تایید شده امضا شود ( کامیشنر اف اوت).  
 
انتخاب  نام خانوادگی همسر پس از ازدواج

 این فرایند با تغییر نام رسمی که هنگام ازدواج نام خانوادگی همسر را انتخاب می کنید  و نام فرد به صورت قانونی و رسمی تغییر داده میشود متفاوت است.

 در صورت انتخاب نام خانوادگی همسر، گواهی تولد شما در این سناریو ثابت و بدون تغییر باقی می ماند. این شامل گرفتن گواهی ازدواج شما و همچنین آوردن کارت های شناسایی خود به سرویس انتاریو می شود.

 این تغییرات بر همه اسناد شناسایی شما تأثیر می گذارد و شما اسناد جدیدی را دریافت خواهید کرد. همچنین مهم است که با سازمانهای دیگر تماس بگیرید تا نام خانوادگی قانونی جدید خود را به روز کنید. وظیفه شماست که تمام شناسنامه و سوابق خود را به روز کنید تا نام خانوادگی جدید شما در اسرع وقت منعکس شود.

 این کارت های شناسایی  شامل گواهینامه رانندگی انتاریو یا کارت شناسایی عکس دار، کارت بیمه اجتماعی، گذرنامه کانادایی و کلیه سوابق بانکی و سایر حساب ها است. در شرایطی که شما بدون یک فرایند رسمی و واقعی نام همسر خود را برای خود انتخاب کنید، گواهی تغییر نام را دریافت نخواهید کرد.

منابع :

 https://www.ontario.ca/page/change-name


وکیل ایرانی در تورنتو